Kafi Group International

Målet för vårt arbete

Vårt övergripande mål är att tillgodose en så hög och jämn vårdkvalitet som över huvudtaget är möjligt i Sverige. Detta vill vi uppnå genom att erbjuda säkra och evidensbaserade informationsportaler genom vårat nätverk, där får du ta del av vår kunskap, med både en praktisk och vetenskaplig förankring. Samtliga av våra sidor har ett brett diskussionsunderlägg där du alltid kan samråda med respektive expert ifall du har några frågor - Helt gratis! Det gör vi för att du som patient och besökare ska få en god och säker vård och uppleva att vi håller vad vi lovar. För att lyckas med det måste vi förstå dina behov, krav och förväntningar. Nöjda patienter och kunder är vår drivkraft och kvittot på att vi är professionella. GoFit Matlådor

Bli uppdaterad

Har du frågor om specifika sjukdomar eller andra hälsofrågor rekommenderar vi att du kontaktar respektive sidas experter. Kafi Group International drivs av legitimerade läkare, specialistläkare, licensierade tränare, dietister och hälsoexperter. Du är varmt välkommen att ställa frågor om vårat övergripande nätverk, som vi ständigt expanderar.

Vårat Nätverk

  • Xray.nu
  • #
  • Anemi.se
  • Appendicit.se
  • BoneXray.com